Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2008

 powrót
Sprawozdanie Prezesa i Zarządu TLW za rok 2007/2008

Sprawozdanie

Prezesa i Zarządu z działalności  Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2007/2008

 

Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego  w okresie sprawozdawczym działał w następującym składzie:

                     PREZYDIUM

Przewodniczący                      prof. ndzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz

Wiceprzewodniczący              prof. dr hab. med. Witold Mazurowski

I sekretarz                                dr n. med. Wiesława Granowska

Skarbnik                                   dr n. med. Jerzy Goliszewski

Członek  Prezydium                lek. med. Andrzej Trzaskowski

 

             CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Mgr Hanna Bojczuk, dr n. med. Adam Czarnecki,  doc. dr hab. n. med. Marek Gawdziński,

dr n. med. Andrzej Perzanowski dr n. med. Krystyna   Podgórska,  prof. dr hab. Mieczysław Szostek, dr med. Janusz Wasilewski, dr n. med. Andrzej Włodarczyk 

 

             KOMISJA REWIZYJNA

Lek. med. Zbigniew Węgrzyn, dr n. med. Maria Potworowska,

dr n. med. Zbigniew Kosmalski,  lek. med. Jerzy Radziszewski, lek. med. Witold Sikorski, 

 

             SĄD KOLEŻEŃSKI

Prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk, doc. dr hab. med. Adam Bielawski,

prof. dr hab. med. Wojciech Noszczyk, prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz,

 

Posiedzenia Zarządu, zwoływane  w trybie i w składzie statutowym, odbywały się w każdy trzeci czwartek miesiąca. W posiedzeniach Zarządu brali udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kół TLW.

Sekretarz TLW przyjmował interesantów w wyznaczonych dniach, tj. w czwartek w godz. 12.00-16.00.

Sprawy finansowe TLW prowadziła księgowa zatrudniona w wymiarze ½ etatu.

TLW zatrudnia kierownika sekretariatu  na ½ etatu  i sekretarkę na cały etat /dwie osoby na ½ etatu /.

W strukturze  Towarzystwa działały w okresie sprawozdawczym następujące  Koła:

Koło Medycyny Komunikacyjnej                    

Koło Lekarskie Szpital Barska

Koło Lekarskie Szpital Bielański

Koło Historii Medycyny i Farmacji

Koło Młodych Lekarzy

Połączone Koła Lekarzy i Medyków Powstania Warszawskiego i  Słuchaczy Szkoły Zaorskiego.

W strukturze TLW działają jako samodzielne jednostki organizacyjne Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowi oraz  Stowarzyszenie Wychowanków  Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Pierwszy rok działalności  nowego Zarządu rozpoczął się pod kątem przygotowań do rocznicy 100-lecia TNW i 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie.

TLW włączyło do prac związanych z przygotowaniem Jubileuszu 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie. Obchody jubileuszowe będą trwały od października 2009 r. do października 2010 r. Prezes TLW Jerzy Jurkiewicz został powołany przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie Jego Magnificencję Leszka Pączka na stanowisko pełnomocnika Rektora do spraw obchodów 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie.  Między innymi do zadań należało będzie przygotowanie projektu obelisku upamiętniającego rocznicę, wydanie Złotej Księgi medycyny warszawskiej, wybicie  okolicznościowego medalionu i medalu. Na ogromnym granitowym głazie o wymiarach 3,2 x 2 x 1,2 zostanie umieszczona laska Eskulapa owinięta wężem oraz napis „Ludziom i Ojczyźnie 1809-2009”, całość koncepcji prof. Jerzego Jurkiewicza. Na rewersie medalionu  widniały będą podobizny  dziekana i profesorów założycieli Wydziału Akademicko Lekarskiego w 1809 r. Natomiast na pamiątkowym medalu na rewersie będzie widniał portret Stanisława Staszica, a na awersie herb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przystąpiono do opracowania biogramów składających się na Złotą Księgę Medycyny Warszawskiej. Zespół Redakcyjny pod kierunkiem prof. Śródki wytypował 38 nazwisk wybitnych przedstawicieli medycyny warszawskiej w ciągu ostatnich 200 lat.

W dniu 23.02.2007 r. w Klubie Lekarza odbyło się posiedzenie naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej wspólnie z Kołem Medycyny telekomunikacyjnej TLW. Wykład wygłosił dr n. med. Marek Krzystanek ze Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł wykładu „Rozpoznanie zaburzeń depresyjno-lękowych”.

Wolffiana odbyły się w dniu 20.06.2007 r. Tradycyjnie obchody święta Wolffiana rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą A.F. Wolffa na budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej na Ujazdowie.  Podczas tych uroczystości została odsłonięta tablica  pamiątkowa poświęcona gen. bryg. Antoniemu Chruścielowi ps. Monter. Tablica została zamieszczona na budynku Domu Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54.

Medal A. F. Wolffa został wręczony prof. dr hab. Kazimierzowi Łodzińskiemu. Laudację wygłosił dr Andrzej Zaorski.

Kolejny tom Pamiętnika nr 11/2007 został zaprezentowany przez prof. dr hab. med. Kazimierza Łodzińskiego.

W dniach 21-22.09.2007 r. w Katowicach odbył się Krajowy Zjazd Delegatów PTL.

Do Zarządu Głównego PTL wybrano kilkunastu członków TLW . Ze względu na brak czasu Prezes TLW odmówił kandydowania, przekazując swój głos na kolegę z  Częstochowy .

Zostały opracowane i przedstawione założenia programowe TLW na lata 2007-2011.

Decyzją Zarządu został wbity i sfinansowany pamiątkowy Medal Prezesów im. W. Paszkiewicza i L. Brodowskiego. Został on po raz pierwszy wręczony podczas uroczystej Sesji Historyczno- Naukowej nawiązującej do 145. rocznicy  pierwszego wykładu prof. Włodzimierza Ludomira Brodowskiego i 40. Rocznicy śmierci twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej, prof. Ludwika Antoniego Paszkiewicza. Uroczystość ta odbyła się  17 listopada 2007 r. w Sali Senatu Akademii Medycznej w Warszawie.  Dr n. med. Ewa Skrzypek-Fakhoury  wygłosiła wykład „Od Brodowskiego... do Paszkiewicza... Twórcy Warszawskiej Szkoły Anatomii Patologicznej”. Dzięki pomocy TLW pod tym samym tytułem została wydana  jej książka.

W dniach 24-25 listopada 2007 r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie świętowało jubileusz setnej rocznicy  swojego założenia. Podczas tych uroczystości Prezes TNW Andrzej Paszewski został odznaczony najwyższym odznaczeniem TLW  Medalem A. F. Wolffa.

Prezes Jerzy Jurkiewicz w czasie swojego wystąpienia podkreślił znaczenie TNW dla nauki polskiej i ogromną rolę jaką odegrali w jego działaniach lekarze członkowie TLW.

W dniu 20 grudnia 2007 r. odbyły się uroczyste obchody 187 -lecia Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Podczas tej uroczystości po raz pierwszy zostały wręczone  Medale Prezesów im. W. Paszkiewicza i L. Brodowskiego, otrzymali je : dr H. Jędrzejewska,  doc. Z. Cichy-Kraśnicka, dr J. Goliszewski.

W dniu 01.02.2008 r. podczas uroczystości   zorganizowanej z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin prof. Andrzeja Trzebskiego członka rzeczywistego PAN  prezes TLW odznaczył Jubilata  Medalem Prezesów.

Komisja Statutowa TLW przygotowała projekt zmian w statucie PTL. Uważamy, iż zmiany w statucie są absolutnie niezbędne i konieczne ponieważ niektóre zapisy obowiązującego aktualnie statutu  budzą wiele zastrzeżeń i wątpliwości.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie wspólnie ze Studium Medycyny Katastrof Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego cyklicznie organizuje w Klubie Lekarza wykłady pt. Zagrożenia terroryzmem.

Tradycyjnie od wielu lat Towarzystwo Lekarskie Warszawskie wydaje co miesiąc Kalendarz Medycznych Posiedzeń Naukowych i Szkoleniowych.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82