Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2009

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ………………………................................................................................……………. 5

OD REDAKCJI ……………………............................................................................………. 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Zofia Podgórska-Klaw – Szpital św. Łazarza …………………………….……............................. 9

Jadwiga Kuczyńska-Sicińska - Historia Karowej …………….................................……….. 36

Longin Marianowski – I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM ……………………............… 42

Krzysztof Czajkowski – II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM .…......….. 54

Romuald Dębski – Kliniczny oddział położnictwa i ginekologii w Szpitalu

   Bielańskim ………..............................................................................................….. 72

Romuald Dębski – Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu im. prof.

   W. Orłowskiego ……............................................................................................. 80

 

ARTYKUŁY

Longin Marianowski – Udział Warszawskich położników i ginekologów

   w rozwoju medycyny ……................................................................................….. 87

Edmund Waszyński – Warszawskie zjazdy ginekologów Polskich ………………….......…… 89

Zofia Podgórska-Klawe – Opieka nad dzieckiem porzuconym w dawnej

   Warszawie ………..........................................................................................………. 94

Tadeusz Tołłoczko – Czy lekarz prawy musi znać prawo? ……..............……….…………. 131

 

WSPOMNIENIA

Michał Troszczyński, Piotr I. Roszkowski i Barbara Wielowieyska – Prof. Ireneusz

   Roszkowski (1909-1996) ……………….............................................................……. 147

Ewa Radwańska – Słowo o Jerzym Teterze …………….......................................…….. 164

Janusz S. Wasyluk – Profesor Edward Rużyłło (1909-2009) ……………….................… 168

Irena Ćwiertnia-Sitkowska - Dziennik z lat 1944-1945 ……………….............……………… 173

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART „PAMIĘTNIKA”

Hanna Bojczuk - Pierwszy prywatny zakład leczniczy dla kobiet …..............………….. 197

Monika Nowakowska-Zamachowska – Franciszek Ludwik Neugabauer ……….…....…. 204

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Dwunaste Wolffiana 12 czerwca 2008 r. ………...........………. 217

Andrzej Środka – Laudacja prof. Andrzeja Kierzka …………….................................... 221

Wiesława Granowska – Jubileusz 188-lecia TLW …………..................................…….. 222

Beata Zawadowicz – Władysław Biegański – patron współczesnych lekarzy ….……… 225

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz - Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2008/2009 …………………..….......…. 239

Wiesława Granowska - 90. rocznica odzyskania niepodległości ………………………………. 250

Andrzej Zaorski – Lekarze wokół Naczelnika ………………................................…………. 254

Halina Dusińska – 100-lecie Zakładu Służby Zdrowia w Rudce ……………...........………. 266

Beata Zawadowicz – Doktor Władysław Biegański znowu „Przyjmuje” ……….....…….. 269

 

ANEKS

Tadeusz Tołłoczko – Strajk Lekarzy – Spojrzenie Klinicysty ……………..........……………. 275

Edward Towpik – Recenzje książek ………………………….…………….............................….. 287

 

Informacja dla autorów ……………………….................................................……………….. 291

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82