Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Kronika

 powrót
4.III.2015 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu  4 marca 2015 r. Odyło się w salach Klubu Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas zebrania wybrano nowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Honorowego Sądu Koleżeńskiego, oraz Delegatów na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82