Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Kronika

 powrót
12.VIII.2014 r. Spotkanie przedstawicieli środowisk lekarskich z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

W dniu 12 sierpnia 2014 r. w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami rozmaitych środowisk lekarskich.

Ministerstwo Zdrowia reprezentowali :

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Piotr Warczyński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Pani Beata Rorant

Środowiska Lekarskie reprezentowali:

Naczelną Radę Lekarską – v-ce Prezes Romuald Krajewski

Okręgową Izbę Lekarską – Prezes Andrzej Sawoni oraz v-ce Prezes Konstanty Radziwiłł

Warszawski Uniwersytet Medyczny – pro-Rektor do spraw Klinicznych, Inwestycji                 i Współpracy z Regionem Sławomir Nazarewski

Porozumienie Zielonogórskie – Przewodniczący Jacek Krajewski oraz Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału Porozumienia Zielonogórskiego Teresa Dobrzańska-Pielichowska

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy – Przewodniczący Krzysztof Bukiel

Polskie Towarzystwo Onkologiczne – Prezes Jacek Fijuth, Sekretarz Leszek Gottwald,    Adam Kozierkiewicz, oraz  Magdalena Zmysłowska.

Polskie Towarzystwo Lekarskie – Adam Czarnecki, oraz Krystyna Podgórska

Polski Czerwony Krzyż – Jerzy Kotowicz

Szpitale Warszawskie – Waldemar Koszewski

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie – Prezes Jerzy Jurkiewicz, Sekretarz Wiesława Granowska, Hanna Stypułkowska-Misiurewicz, Jerzy Goliszewski, Janusz Wasilewski, Marian Baraniecki

Zebrani jednogłośnie uznali, za wysoce pozytywny projekt ustawy znoszący limitowanie świadczeń onkologicznych. Jednocześnie w trakcie dyskusji przedstawiono liczne wątpliwości, zastrzeżenia i krytyczne uwagi dotyczące wielu punktów ustaw tak zwanego pakietu kolejkowo-onkologicznego.

Przedstawiciel Ministerstwa Piotr Warczyński zapewnił, że odpowiedź na wszystkie przedstawione uwagi znajdzie się w przygotowywanych rozporządzeniach.

Zgodnie również uznano, że do najważniejszych kwestii wymagających rozwiązania zaliczyć należy

1)      ograniczenie do minimum limitowania świadczeń w chorobach zagrażających życiu

2)      właściwą wycenę procedur i zabiegów, adekwatną do rzeczywistych kosztów.

3)      Podniesienie świadomości społeczeństwa w sprawie profilaktyki i ochrony zdrowia

Zebrani postanowili kontynuować spotkania ustalając termin kolejnego na początek września.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82