Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2012

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ……………………………......................................…………………………………………………….. 5

OD REDAKCJI ……………………………………………………................................……………………….. 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Małgorzata Skarbek – Jubileusz Instytutu Reumatologii …....................................... 11

 

ARTYKUŁY

Jerzy Jurkiewicz – Sumienie w praktyce lekarskiej ……........................................…… 15

Janusz Stefan Wasyluk – Udział TLW w powstaniach narodowych ……..................…… 28

Tadeusz Tołłoczko – U jakiego lekarza chciałby się Pan leczyć? ………….................….. 34

Jerzy Jurkiewicz – Tak się to właśnie zaczęło ………..............................................….. 45

 

WSPOMNIENIA

Janusz Stefan Wasyluk – Józef Hornowski (1916-2011) ….................................…… 53

Hanna Bojczuk – Józef Hornowski (1916–2011). Nestor polskiej medycyny …......... 57

Andrzej Zaorski – Zuzanna Cichy-Kraśnicka (1924-2011) ….................................... 67

Jerzy A. Jakowicki – Profesor Stefan Soszka – życie i dzieło ……….........................…. 70

Barbara Ostaszewska-Chrzanowska – Antoni Ostaszewski (1896-1946) – lekarz,

   żołnierz, społecznik ……...................................................................................…… 84

Romuald Pruszyński – Profesor Zbigniew Anusz (1925-2011) …….........................…. 96

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Rady zdrowotne wrocławskiego lekarza dla króla polskiego ….............................…… 101

Dr Stanisław Nikodem Markiewicz (z Pamiętnika 1911 r.) ………….......................…… 126

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Piętnaste Wolffiana …………..............................………….…….. 127

Wiesława Granowska – 191-lecie TLW ……………………............................................. 137

 

KRONIKA

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW

   za rok 2011/2012 …......................................................................................... 153

Hanna Kołodziejska – Digno Laude ………………….......................................………………. 158

 

ANEKS

Jan Nielubowicz i Edward Rużyłło – Medycyna i lekarze w odradzającej się Polsce .. 163

Anton Żawrocki – Nikanor Chrząszczewski (1836-1906) – lekarz, uczony,

   działacz społeczny ……....................................................................................... 175

 

Informacja dla autorów …………………..................................................……………………. 191

 

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82