Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2012

 powrót
Dr Stanisław Nikodem Markiewicz (z Pamiętnika 1911 r.)

DR STANISŁAW  NIKODEM MARKIEWICZ

Z PAMIĘTNIKA – 1911 R.

 

            W dniu 25 listopada 1911 roku zmarł w Warszawie lekarz społecznik – dr Stanisław Nikodem Markiewicz (1839-1911), rodem z Rawy Mazowieckiej; od 7 stycznia 1880 roku członek czynny TLW; w latach 1892-1893 wiceprezes, a następnie w latach 1899-1901 prezes tegoż Towarzystwa; lekarz higienista; Naczelny Lekarz Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej, twórca kolonii letnich dla dzieci, prekursor higieny szkolnej.

            W „Pamiętniku TLW” z 1911 roku zamieszczono wspomnienie pośmiertne, autorstwa prof. Alfreda Sokołowskiego, ówczesnego sekretarza stałego TLW. Wspomnienie to było wygłoszone na posiedzeniu klinicznym w dniu 28 listopada 1911 roku.

            Wspomnienie to profesor Sokołowski rozpoczął od słów: „Nie tylko niepospolitej miary lekarz, lecz zarazem i wielki społecznik, został dziś złożony do snu wiecznego…”

            Pochowano go na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 199 rząd 3/9 gr.).

                                       Protokół z dnia 28 listopada 1911 r.

                                       „Pam. Tow. Lek. Warsz.” 1911, zesz. 4 s. 453-455

                                (A.  Sokołowski, Wspomnienie pośm. o drze ST. Markiewiczu)

 

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82