Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Klub Lekarza zaprasza

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

Klub Lekarza

Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa

Tel.: 22 823 96 83; 22 822 23 42

www. tlw.waw.pl

e-mail: tlw@onet.pl, rezerwacja@klublekarza.pl

 

 

 

      Dnia 18 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie z aktorem, reżysesrem, pisarzem prof. Jerzym Stuhrem. Aktor opowiadał o swoich przeżyciach na planie filmowym, podróżach zagranicznych, pracy w teatrze, działalności, inspiracjach artystycznych, o ludziach którzy mieli wpływ na jego życie zawodowe i prywatne. W spotkaniu wzięło udział 60 osób.


Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82