Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2010

 powrót
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP ………………..................................................................................................… 5

OD REDAKCJI ………….........................................................................................…… 7

 

SZPITALE WARSZAWSKIE

Jerzy Bidziński – Początek Neurochirurgii Warszawskiej (1935-1947) …….............…. 11

Jerzy Bidziński – Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie

   (od Uniwersytetu Warszawskiego do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ... 29

 

ARTYKUŁY

Marcin Roszkowski – Neurochirurgia dziecięca w Warszawie …................................. 39

Witold Mazurowski – Początki Oddziału Kliniki Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala

   Bródnowskiego ……............................................................................................… 42

Zbigniew Czarnecki, Jerzy Jurkiewicz – Klinika Neurochirurgii IMDiK PAN w Warszawie

   (od 1953) i Klinika Neurochirurgii II Wydziału WUM (od 2005) …...............…………. 45

Hanna Bojczuk – Henryk Fryderyk Hoyer (1834-1907) ………..............................…… 52

 

WSPOMNIENIA

Jerzy Szapiro – Ze wspomnień seniora warszawskiej neurochirurgii ......................... 61

Janusz S. Wasyluk – Docent Marek Gawdziński …..................................................… 68

Edward Towpik – Profesor Stefan Wesołowski – in memoriam ….............................. 71

Halina Dusińska - Profesor Stefan Wesołowski (1908-2009) …….............................. 77

Edward Towpik – Profesor Jan Andrzej Steffen (1936-2009) …............................... 85

Andrzej Zaorski – Profesor Maria Kobuszewska – Faryna (1920-2009) …….............. 89

Wiesława Granowska – Doktor med. Adam Bielawski (1935-2009) …...................... 92

 

Z POŻÓŁKŁYCH KART

Zenon Włoch – Stosunek Stanisława Staszica do medycyny …................................. 94

Hanna Bojczuk – Zagraniczni lekarze niemieckojęzyczni, członkowie TLW w latach

  1820-1939 ….................................................................................................... 113

 

JUBILEUSZE

Wiesława Granowska – Trzynaste Wolffiana 17 czewca 2009 r. …......................…. 133

Wiesława Granowska – Podwójny Jubileusz Prezesa TLW …................................... 143

Wiesława Granowska – Jubileusz TLW .............................................................…… 174

 

KRONIKA

Hanna Kołodziejska – Rok Tytusa Chałubińskiego w TLW ….................................... 178

Janusz Eksner – Zakopiańczyk Chałubiński ……..................................................…… 181

Jerzy Jurkiewicz – Sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności TLW

   za rok 2009/2010 …......................................................................................... 187

Wiesława Granowska – Służba zdrowia po Powstaniu Warszawskim …………….......…. 192

 

ANEKS

Tadeusz Tołłoczko – Opieka Zdrowotna czy sprzedaż świadczeń? …....................... 197

Edward Towpik – Recenzja Złotej Księgi Medycyny Warszawskiej …....................... 212

Andrzej Trzaskowski – Własne siedziby TLW dawniej i dziś …….............................. 217

 

Informacja dla autorów ………………...............................................................………… 220

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82