Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2011

 powrót
Od Redakcji

Od Redakcji

 

      Oddajemy dziś do rąk czytelników już 15 tom „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, wznowionego w 1997 r. po 60. latach „przymusowej nieobecności”.

       W pierwszym, historycznym już, numerze czytamy: „W nowej sytuacji społeczno-politycznej Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w 1996 r. na wniosek prezesa, doc. hab. med. Jerzego Jurkiewicza, podjął uchwałę o wznowieniu edycji  „Pamiętnika Lekarskiego Towarzystwa Warszawskiego”, doceniając  jego doniosłą rolę jako jednego z najstarszych pism  lekarskich  w rozwoju polskiej medycyny.

Podobnie jak jego poprzednik „Pamiętnik” zamierza dokumentować  działalność społeczno-naukową Towarzystwa, a także warszawskiego środowiska lekarskiego  w różnych  jego aspektach”.

Tej idei redakcja starała się służyć  przez minione lata.

Pierwszym redaktorem naczelnym  był  nieodżałowanej pamięci  dyrektor Głównej Biblioteki  Lekarskiej prof. Janusz Kapuścik, a przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego  prof. Witold Rudowski – wybitny chirurg, nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy. Kiedy ich zabrakło, zrodziła się myśl powierzenia redakcji kolejnych „Pamiętników” członkom Kolegium Redakcyjnego, specjalistom różnych dziedzin medycyny. I tak wielotematyczny  dotąd „Pamiętnik” stawał się monotematyczny.

     Tegoroczny tom wraca do pierwotnej struktury – różnorodności tematycznej. Mamy nadzieję, że Czytelnicy to zaakceptują. Cenny będzie każdy głos w tej sprawie.

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82