Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

Pamiętnik TLW 2011

SPIS TREŚCI

JERZY JURKIEWICZ
Wstęp do "Pamiętnika TLW"

Od Redakcji

HANNA BOJCZUK
Szpital Główny PCK przy ul. Smolnej 6

JANUSZ STEFAN WASYLUK
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ANDRZEJ KIERZEK
Otiatryczne dokonania twórcy polskiej okulistyki

1 2 3 4 następna strona >
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82