Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
Siedziba Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Rok
założenia
1820
 

O Towarzystwie

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie rozpoczęło swoją działalność 6 grudnia 1820 r.

Było drugim po utworzonym w Wilnie w 1805 r. Towarzystwem Lekarskim Wileńskim, założonym przez Andrzeja Śniadeckiego. W Warszawie inicjatywa utworzenia takiej korporacji zrodziła się w gronie profesorów ówczesnego Wydziału Akademicko-Lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Byli to profesorowie: August Ferdynand Wolff, Józef Czekierski, Franciszek Brandt, Maurycy Woyde, Fryderyk Roemer, oraz lekarze: Jan Kuehnel i Jan Theiner.

Towarzystwo nieprzerwanie działało do roku 1939.

W czasie okupacji niemieckiej człownkowie Towarzystwa działali w strukturze Polskiego Państwa Podziemnego.

Po zakończeniu II wojny światowej Towarzystwo Lekarskie Warszawskie podjęło działalność statutową. W roku 1951 władze PRL zlikwidował izby lekarskie i regionalne towarzystwa lekarskie. W miejsce dotychczasowych 17 towarzystw utworzono jedno o zasięgu ogólnokrajowym, nadając mu nazwę Polskie Towarzystwo Lekarskie. W strukturze Towarzystwa istnieją Oddziały, Koła i Sekcje.

Od stycznia 1961 r. nazwa Towarzystwo Lekarskie Warszawskie znika, zastąpiona przez Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Warszawski. Powrót do historycznej nazwy Towarzystwa nastąpił dopiero w 1979 r.

Towarzystwo prowadzi aktywną działalność naukową i szkoleniową. Kontynuuje się wydawanie „Kalendarza Medycznych Posiedzeń Naukowych i Szkoleniowych”. W 1997 r. wznowiono po 60 latach „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, który m.in. dokumentuje działalność TLW. Zamieszczane są w nim najważniejsze fakty i wydarzenia z aktywnej i skutecznej działalności na przestrzeni lat 1995-2006 Zarządu Towarzystwa i jego Prezesa, którym nieprzerwanie jest prof. ndzw. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz.

Działalność wydawniczą od 1996 r. prowadzi redakcja „Pamiętnika TLW”. Ukazały się następujące pozycje:

od 1996 r. — „Pamiętnik TLW” w każdym roku kalendarzowym jeden tom.

2002 r. — „Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego” – jeden tom.

2003 r. — „Wspomnienia lekarzy, medyków i sanitariuszek z Powstania Warszawskiego” - wydanie rozszerzone w dwóch tomach.

2003 r. — „Suplement do Pamiętnika TLW”– „Tajne studia medyczne 1940-1944”.

2005 r. — „Suplement do Pamiętnika TLW” – „Medycyna w Powstaniu Warszawskim”.

2006 r. — „Suplement do Pamiętnika TLW” – „Lekarze Powstania Warszawskiego” .

2006 r. — „Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820-2005" - dwa tomy.

2006 r. — „Zapobieganie i zwalczanie dopingu w sporcie",

2006 r. — „Doping zabija sport"

2011 r. —  "Exodus- służba zdrowia po Powstaniu Warszawskim".

 


Władze

Prezydium:

 • Prezes- Prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz
 • Wiceprezes- Prof. dr hab. med. Witold Mazurowski
 • Sekretarz- Dr med. Wiesława Granowska    
 • Skarbnik- Dr med. Jerzy Goliszewski
 • Lek. med. Krystyna Podgórska

 

 

Zarząd:

 • Mgr Hanna Bojczuk
 • Dr med. Adam Czarnecki
 • Prof. dr hab. med Jerzy Kotowicz
 • Dr Daniela Machnicka
 • Dr med. Andrzej Perzanowski
 • Prof. dr hab. med. Mieczysław Szostek
 • Dr med. Janusz Wasilewski

 

Sąd Koleżeński:

 • Prof. dr hab. med. Janusz Wasyluk (Przewodniczący)
 • Prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
 • Dr Marian Baraniecki

Komisja Rewizyjna:

 • Prof. dr hab. Jerzy Bidziński
 • Dr med. Zbigniew Kosmalski
 • Dr med. Jerzy Radziszewski
 • Lek. med. Zbigniew Węgrzyn (Przewodniczący)  

Lista Kół Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
 • Koło "Raszyńska"
 • Koło Medycyny Komunikacyjnej
 • Koło Historii Medycyny przy TLW ,
 • Koło Szpital Barska - nie aktywne
 • Koło Szpital Bielański - nie aktywne 
 • Połączone Koło Szkoły Zaorskiego i Medyków Powstania - zakończyło działalność w 2014 r.
 • Stowarzyszenie Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie - autonomiczne
 • Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji -autonomiczne
 • Koło Lekarzy Emerytów Okręgowej Izby Lekarskiej
 • Koło Absolwentów 1951

 


Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Ul. Raszyńska 54, 02-032 Warszawa, Tel/fax 0-22 823-96-82